DNA Sequences of Relevant Parts

From GcatWiki
Jump to: navigation, search

RegulonDB links to relevant regulatory elements

LsrR

Hybrid promoter parts:

luxR/C1:

BBa_R0062(55 bp) luxR

acctgtaggatcgtacaggtttacgcaagaaaatggtttgttatagtcgaataaa

BBa_R0051(49 bp) C1

taacaccgtgcgtgttgactattttacctctggcggtgataatggttgc


lac/mnt:

BBa_I14032(37 bp) lac Iq

Tggtgcaaaacctttcgcggtatggcatgatagcgcc


BBa_C0072(288 bp) Mnt

atggcccgggatgatcctcacttcaattttcgtatgccaatggaagtaagagagaaattgaaatttagagcagaggcaaacggacggagcatgaactctg agcttttgcaaatcgtacaagatgccctaagcaaaccgtcaccagtcactgggtaccgcaatgatgcggaacgactcgccgatgagcagagcgagttagt gaagaagatggtcttcgatacactgaaggatctttataaaaaaaccaccgctgcaaacgacgaaaactacgctttagtagcttaataa


lsrR/C1:

lsrR promoter (assumed)

ACTTTGAA CATATTTAAA TCTTTAATGC AATTGTTCAG TTCTTGCTCA TTTATATCTG TGATGGCAAC CACAGTTTGA CTCTACGAGC ATGAACAAAC GC


BBa_R0051(49 bp)C1

taacaccgtgcgtgttgactattttacctctggcggtgataatggttgc


tetR/Mnt:

BBa_R0040(54 bp)tetR

tccctatcagtgatagagattgacatccctatcagtgatagagatactgagcac


BBa_C0072(288 bp) Mnt

atggcccgggatgatcctcacttcaattttcgtatgccaatggaagtaagagagaaattgaaatttagagcagaggcaaacggacggagcatgaactctg agcttttgcaaatcgtacaagatgccctaagcaaaccgtcaccagtcactgggtaccgcaatgatgcggaacgactcgccgatgagcagagcgagttagt gaagaagatggtcttcgatacactgaaggatctttataaaaaaaccaccgctgcaaacgacgaaaactacgctttagtagcttaataa


Protein Coding Sequences:

BBa_C0061(618 bp) luxI gene

atgactataatgataaaaaaatcggattttttggcaattccatcggaggagtataaaggtattctaagtcttcgttatcaagtgtttaagcaaagacttg agtgggacttagttgtagaaaataaccttgaatcagatgagtatgataactcaaatgcagaatatatttatgcttgtgatgatactgaaaatgtaagtgg atgctggcgtttattacctacaacaggtgattatatgctgaaaagtgtttttcctgaattgcttggtcaacagagtgctcccaaagatcctaatatagtc gaattaagtcgttttgctgtaggtaaaaatagctcaaagataaataactctgctagtgaaattacaatgaaactatttgaagctatatataaacacgctg ttagtcaaggtattacagaatatgtaacagtaacatcaacagcaatagagcgatttttaaagcgtattaaagttccttgtcatcgtattggagacaaaga aattcatgtattaggtgatactaaatcggttgtattgtctatgcctattaatgaacagtttaaaaaagcagtcttaaatgctgcaaacgacgaaaactac gctttagtagcttaataa

BBa_C0072(288 bp) Mnt

atggcccgggatgatcctcacttcaattttcgtatgccaatggaagtaagagagaaattgaaatttagagcagaggcaaacggacggagcatgaactctg agcttttgcaaatcgtacaagatgccctaagcaaaccgtcaccagtcactgggtaccgcaatgatgcggaacgactcgccgatgagcagagcgagttagt gaagaagatggtcttcgatacactgaaggatctttataaaaaaaccaccgctgcaaacgacgaaaactacgctttagtagcttaataa


luxS gene

atgCCGTTGT TAGATAGCTT CACAGTCGAT CATACCCGGA TGGAAGCGCC TGCAGTTCGG GTGGCGAAAA CAATGAACAC CCCGCATGGC GACGCAATCA CCGTGTTCGA TCTGCGCTTC TGCGTGCCGA ACAAAGAAGT GATGCCAGAA AGAGGGATCC ATACCCTGGA GCACCTGTTT GCTGGTTTTA TGCGTAACCA TCTTAACGGT AATGGTGTAG AGATTATCGA TATCTCGCCA ATGGGCTGCC GCACCGGTTT TTATATGAGT CTGATTGGTA CGCCAGATGA GCAGCGTGTT GCTGATGCCT GGAAAGCGGC AATGGAAGAC GTGCTGAAAG TGCAGGATCA GAATCAGATC CCGGAACTGA ACGTCTACCA GTGTGGCACT TACCAGATGC ACTCGTTGCA GGAAGCGCAG GATATTGCGC GTAGCATTCT GGAACGTGAC GTACGCATCA ACAGCAACGA AGAACTGGCA CTGCCGAAAG AGAAGTTGCA GGAACTGCAC ATCTAG